Geodeci pomagają nakreślić granice poszczególnych działek

Przez większość udokumentowanej historii ludzie dążyli do posiadania ziemi i zazwyczaj ustalali granice oznaczające ich własność.

W rzeczywistości geodezja została opracowana specjalnie, aby pomóc ludziom określić rozmiar i kształt kawałka ziemi za pomocą pomiarów matematycznych. Ziemia jest jednak często wykorzystywana gospodarczo poprzez budowę na niej dróg, osiedli lub innych obiektów użytecznych dla społeczeństwa. Ale zanim cokolwiek na dużą skalę będzie można zbudować na lądzie, należy przeprowadzić dokładne badanie budowlane terenu, który chcemy zagospodarować. Istnieje wiele różnych rodzajów badań terenu, a każdy z nich ma określony cel. Samo badanie terenu służy do wyznaczania lub nawet przywracania narożników, granic, linii nieruchomości lub gruntów, takich jak głazy. Geodeci to specjaliści wyszkoleni w wyznaczaniu terenów na podstawie dowodów historycznych, udokumentowanych dokumentów, takich jak akty prawne oraz aktualne praktyki i standardy geodezyjne. Geodeta jest zwykle w stanie przeprowadzić wiele różnych rodzajów badań, w tym badania kondominium, badania hipotek lub tytułów własności oraz badania budowlane. Geodeci są także prawnie odpowiedzialni za wyniki przeprowadzanych badań. Do typowych obowiązków geodetów należy sporządzanie opisów prawnych gruntów do aktów i dzierżaw oraz innych dokumentów poświadczających prawa własności.

Geodeci przeprowadzają również badania, aby pomóc w rozstrzyganiu sporów dotyczących gruntów i granic, dochodzeń w sprawie wypadków drogowych oraz badań podziału terenów na osiedla, ulice i parki.

Sprawdź również, jaki jest cennik usług geodezyjnych Zakopane. Geodeci budowlani specjalizują się w budownictwie. Geodezja budowlana służy do ustalenia, gdzie powinny znajdować się obiekty stworzone przez człowieka, takie jak autostrady i mosty, a także budynki i rury kanalizacyjne. Geodeci budowlani pomagają upewnić się, że projekt, taki jak autostrada, został faktycznie ukończony pod względem długości i innych zaplanowanych wymiarów.