Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania

Wobec sprawców przestępstwa z art. 178a k.k., czyli osób oskarżonych o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości najczęściej stosuję się procedurę skazania bez przeprowadzenia rozprawy, co potocznie jest określane jako dobrowolne poddanie się karze. Czy każdy może skorzystać z opcji warunkowego umorzenia postępowania? Jakie korzyści wiążą się z podjęciem takiej decyzji?

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania?

Kierowca, który zechce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania, powinien być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne. O wiele większe szanse na możliwość dobrowolnego poddania się karze, mają osoby ze stężeniem alkoholu we krwi wahającym się w granicach 0,5 promila. Konieczne jest również wskazanie, iż wina oraz społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności popełnienia przestępstwa nie wzbudzają żadnych wątpliwości, które mogłyby wskazywać na celowe działanie. Bardzo ważna jest także postawa samego sprawcy wypadku oraz jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy styl życia pozwalają przypuszczać, iż kierowca pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Stosowny wniosek sporządzony w formie pisemnej najlepiej jest złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sąd umarza postępowanie karne pod ustalonymi warunkami, które obowiązkowo powinien spełnić sprawca.

Jakie korzyści wynikają z dobrowolnego poddania się karze?

Przede wszystkim jest to jeden z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych sposobów na zapłacenie znacznie mniejszej kary grzywny niż przewiduje polskie prawo, ale nie tylko. Decydując się na warunkowe umorzenie postępowania, możemy przyczynić się również do skrócenia okresu, na jaki został nam zabrany dokument prawa jady. Co więcej, w tym konkretnym przypadku kierowca w świetle prawa nadal pozostaje osobą niekaraną, dzięki czemu bez problemu otrzyma on w przyszłości zaświadczenie o niekaralności wymagane np. w procesie o koncesje, licencję lub nową posadę na stanowisku administracyjnym.

Więcej na ten temat dowiesz się na https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/art-178a-kodeksu-karnego/.