Jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie w związku z represjami w czasie komunizmu?

Jak wynika z ustawy z 23 lutego 1991 roku, osoby które były represjonowane czy też internowane w czasach PRL.

mają prawo do odszkodowania. Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych przewiduje możliwość kasacji wyroku, na tej podstawie osoby, które były represjonowanie mogę liczyć na odszkodowanie. Obecnie po wydaniu decyzji mają czas na złożenie w sądzie żądanie odszkodowania do 10 lat po wydaniu orzeczenia. Warto zwrócić uwagę, iż 30 sierpnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja, która mówi o objęciu możliwością odszkodowanie także osób, wobec których zostały tylko wydane a nie wykonane decyzję sądowe. Dzięki temu możliwość ubiegania się o odszkodowanie uzyskało więcej osób.

Jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie w związku z represjami w czasie komunizmu?

Kto jest uprawniony, aby uzyskać odszkodowanie dla represjonowanych?

Uprawnione do ubiegania się o odszkodowania są osoby represjonowane w czasach PRL, czyli od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989, a także osoby internowane w związku ze stanem wojennym z 13 grudnia 1981. Dodatkowo mogą o odszkodowanie ubiegać się osoby, które pełniły służbę wojskową od 1 listopada 1982 do 28 lutego 1983. Objęte są także osoby represjonowane przez radzieckie organy w latach 1944-1956. Dodatkowo mogą się o odszkodowanie ubiegać osoby zesłane przez władze ZSRR w latach 1936-1956, oczywiście podstawą jest uzyskanie postanowienia sądu okręgowego o unieważnieniu orzeczenia z czasów od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989 roku. Wnioski mogą składać pełnomocnicy osób represjonowanych, czyli po śmierci ich dzieci, rodzeństwo czy też małżonek.

W imieniu osób represjonowanych mogą wnioski składać także Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator, Minister Sprawiedliwości, wnioski mogą składać także organizacje zrzeszające osoby represjonowane. W tym przypadku koszt postępowania w sprawach objętych ustawą z tytułu ustanowienia pełnomocnictwa ponosi Skarb Państwa. Podobnie Skarb Państwa jest także organem, który będzie wypłacał odszkodowanie.

Jeżeli chcemy ubiegać się o odszkodowanie dla represjonowanych warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej. Z pewnością adwokat, który zna dobrze zagadnienia oraz wszystkie przepisy oraz nowelizację ustawy związane z otrzymaniem odszkodowania z tytułu represjonowania będzie mógł nam pomóc, przeprowadzi nas przez wszystkie etapy składania odwołania, załatwienia wszystkich formalności związanych z kasacją sprawy. Jest to istotne, aby cały proces przebiegł szybko, z pewnością pomoc osoby doświadczonej w tego rodzaju sprawach będzie bardzo ważna.